Jump to content
Sign in to follow this  
dj.drezyna

[CakePHP] Blowfish i błąd podczas logowania

Recommended Posts

Problem jak w temacie. Załączam poniżej pełny kod.

Kod AppControllera

class AppController extends Controller {

 public $helpers = array('Html','MojHtml','Opcje1');
 public $components = array(
'Session',
'Auth' => array(
 	'loginRedirect' => array('controller'=>'Profil','action'=>'index'),
 	'logoutRedirect' => array('controller'=>'Start','action'=>'index'),
 	'autheticate' => array(
  	'Blowfish' => array(
   	'fields' => array('username'=>'login','password'=>'haslo'),
   	'userModel' => 'Profil'
  	)
 	),
)
 );

}

//Kod Kontrolera Profil

App::uses('Security','Utility');
class ProfilController extends AppController {

 public $uses = array('Profil');

 public function beforeFilter() {
parent::beforeFilter();
$this->Auth->allow('dolacz','zaloguj');
 }

 public function zaloguj() {
if ($this->request->is('post')) {
 	//$this->request->data['Profil']['haslo'] = Security::hash($this->request->data['Profil']['haslo'],'blowfish');
 	if ($this->Auth->login()) {
  	return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());
 	}
 	else {
  	$this->Session->setFlash(__('Nieprawidłowe hasło lub login!'));
 	}
}
 }

 public function wyloguj() {
$this->redirect($this->Auth->logout());
 }

}

//Kod Modelu Profil

App::uses('AppModel','Model');
App::uses('Security','Utility');
class Profil extends AppModel {

 public $name = 'Profil';
 public $useTable = 'uzytk';

 public $validate = array(
'login' => array(
 	'required' => array(
  	'rule' => array('notEmpty'),
  	'message' => 'Login jest polem wymaganym!'
 	)
),
'haslo' => array(
 	'required' => array(
  	'rule' => array('notEmpty'),
  	'message' => 'Hasło jest polem wymaganym!'
 	)
)/*,
'mejl' => array(
 	'required' => array(
  	'rule' => array('email'),
  	'message' => 'Mejl jest polem wymaganym!'
 	)
)*/
 );

 public function beforeSave($options = array()) {
if (isset($this->data['Profil']['haslo'])) {
 	$this->data['Profil']['haslo'] = Security::hash($this->data['Profil']['haslo'],'blowfish');
}
$this->data['Profil']['status'] = 1;
return true;
 }

}

No na wszystkich możliwych miejscach sprawdzałem ten kod tak jak podaje ichże książka kucharska i w ogóle na innych wątkach poświęconych temu promlemowi i mi się wydaje że niczego nie zrobiłem źle ale dlaczego nie działa to nie wiem dlatego byłbym bardzo wdzięczny jeżeli ktoś pomoże. Dzięki

 

P.S.

Kod widoku:

<div>
<p class="naglowek">Logowanie</p>
<?php
echo $this->Form->create('Profil');
echo $this->Form->input('login');
echo $this->Form->input('haslo');
echo $this->Form->end(__('Zaloguj'));
?>
</div>

Share this post


Link to post
Share on other sites

mi się wydaje że zmienna ta passwort czyli create() powinna być w innym pliku dodana + do tego jakiś input do poczty i powinno działać.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...