Skocz do zawartości

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

kulka76

Turbo Power Visual PlanIt i zdalna baza mysql

Polecane posty

Pobrałem komponent Turbo Power Visual PlanIt , mój problem polega na połączeniu komponentu do zdalnej bazy danych.Szukałem w google i na https://sourceforge.net/projects/tpvplanit/forums/forum/241880/topic/1343649?message=3317175.Do mysql używam zeos lib.Ale jest bardzo mało na ten temat.

Dodaje kod.

unit Unit2;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, VpPrtFmtDlg, VpContactEditDlg, VpEvntEditDlg, VpResEditDlg,

VpDlg, VpAlarmDlg, StdCtrls, VpWeekView, VpDayView, VpBaseDS, VpBase,

VpDBDS, VpFlxDS, VpCalendar, VpClock, VpLEDLabel, DB, ZAbstractRODataset,

ZAbstractDataset, ZDataset, ZConnection, VpContactGrid;

 

type

TForm2 = class(TForm)

DataSource1: TDataSource;

ZConnection1: TZConnection;

ZQuery1: TZQuery;

VpLEDLabel1: TVpLEDLabel;

VpClock1: TVpClock;

VpCalendar1: TVpCalendar;

VpFlexDataStore1: TVpFlexDataStore;

VpControlLink1: TVpControlLink;

VpDayView1: TVpDayView;

VpWeekView1: TVpWeekView;

Button1: TButton;

VpNotificationDialog1: TVpNotificationDialog;

VpResourceEditDialog1: TVpResourceEditDialog;

VpEventEditDialog1: TVpEventEditDialog;

VpContactEditDialog1: TVpContactEditDialog;

VpPrintFormatEditDialog1: TVpPrintFormatEditDialog;

Button2: TButton;

DataSource2: TDataSource;

DataSource3: TDataSource;

DataSource4: TDataSource;

ZQuery2: TZQuery;

ZQuery3: TZQuery;

ZQuery4: TZQuery;

ZQuery3RecordID: TLargeintField;

ZQuery3ResouceID: TIntegerField;

ZQuery3Complete: TStringField;

ZQuery3Description: TStringField;

ZQuery3Details: TStringField;

ZQuery3CreatedOn: TStringField;

ZQuery3Piority: TStringField;

ZQuery3Category: TStringField;

ZQuery3CompletedOn: TStringField;

ZQuery3DueDate: TDateTimeField;

ZQuery3UserField0: TStringField;

ZQuery3UserField1: TStringField;

ZQuery3UserField2: TStringField;

ZQuery3UserField3: TStringField;

ZQuery3UserField4: TStringField;

ZQuery3UserField5: TStringField;

ZQuery3UserFiled6: TStringField;

ZQuery3UserField7: TStringField;

ZQuery3UserField8: TStringField;

ZQuery3UserField9: TStringField;

VpResourceCombo1: TVpResourceCombo;

VpResourceCombo2: TVpResourceCombo;

ZQuery2ResourceID: TLargeintField;

ZQuery2Description: TStringField;

ZQuery2Notes: TStringField;

ZQuery2ImageIndex: TStringField;

ZQuery2ResourceActive: TStringField;

ZQuery2UserField0: TStringField;

ZQuery2UserField1: TStringField;

ZQuery2UserField2: TStringField;

ZQuery2UserField3: TStringField;

ZQuery2UserField4: TStringField;

ZQuery2UserField5: TStringField;

ZQuery2UserField6: TStringField;

ZQuery2UserField7: TStringField;

ZQuery2UserField8: TStringField;

ZQuery2UserField9: TStringField;

GranularityCombo: TComboBox;

ZQuery4id_zamwienia: TIntegerField;

ZQuery4data_zamwienia: TDateField;

ZQuery4godzina_zamwienia: TTimeField;

ZQuery4usuga_zamwienia: TMemoField;

ZQuery4cena_zamwienia: TFloatField;

ZQuery4imie_zamwienia: TStringField;

ZQuery4nazwisko_zamwienia: TStringField;

ZQuery4czas_wykonania_zamwienia: TMemoField;

ZQuery4cenazamowienia: TIntegerField;

ZQuery4events: TStringField;

ZQuery4contacts: TStringField;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

 

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form2: TForm2;

 

 

implementation

 

{$R *.dfm}

 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

 

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);

begin

VpResourceEditDialog1.AddNewResource;

 

end;

 

 

 

 

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);

begin

 

end;

 

end.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

×