Skocz do zawartości

kulka76

Użytkownicy
  • Zawartość

    1
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O kulka76

  • Ranga
    Nowy na forum
  1. Pobrałem komponent Turbo Power Visual PlanIt , mój problem polega na połączeniu komponentu do zdalnej bazy danych.Szukałem w google i na https://sourceforge.net/projects/tpvplanit/forums/forum/241880/topic/1343649?message=3317175.Do mysql używam zeos lib.Ale jest bardzo mało na ten temat. Dodaje kod. unit Unit2; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, VpPrtFmtDlg, VpContactEditDlg, VpEvntEditDlg, VpResEditDlg, VpDlg, VpAlarmDlg, StdCtrls, VpWeekView, VpDayView, VpBaseDS, VpBase, VpDBDS, VpFlxDS, VpCalendar, VpClock, VpLEDLabel, DB, ZAbstractRODataset, ZAbstractDataset, ZDataset, ZConnection, VpContactGrid; type TForm2 = class(TForm) DataSource1: TDataSource; ZConnection1: TZConnection; ZQuery1: TZQuery; VpLEDLabel1: TVpLEDLabel; VpClock1: TVpClock; VpCalendar1: TVpCalendar; VpFlexDataStore1: TVpFlexDataStore; VpControlLink1: TVpControlLink; VpDayView1: TVpDayView; VpWeekView1: TVpWeekView; Button1: TButton; VpNotificationDialog1: TVpNotificationDialog; VpResourceEditDialog1: TVpResourceEditDialog; VpEventEditDialog1: TVpEventEditDialog; VpContactEditDialog1: TVpContactEditDialog; VpPrintFormatEditDialog1: TVpPrintFormatEditDialog; Button2: TButton; DataSource2: TDataSource; DataSource3: TDataSource; DataSource4: TDataSource; ZQuery2: TZQuery; ZQuery3: TZQuery; ZQuery4: TZQuery; ZQuery3RecordID: TLargeintField; ZQuery3ResouceID: TIntegerField; ZQuery3Complete: TStringField; ZQuery3Description: TStringField; ZQuery3Details: TStringField; ZQuery3CreatedOn: TStringField; ZQuery3Piority: TStringField; ZQuery3Category: TStringField; ZQuery3CompletedOn: TStringField; ZQuery3DueDate: TDateTimeField; ZQuery3UserField0: TStringField; ZQuery3UserField1: TStringField; ZQuery3UserField2: TStringField; ZQuery3UserField3: TStringField; ZQuery3UserField4: TStringField; ZQuery3UserField5: TStringField; ZQuery3UserFiled6: TStringField; ZQuery3UserField7: TStringField; ZQuery3UserField8: TStringField; ZQuery3UserField9: TStringField; VpResourceCombo1: TVpResourceCombo; VpResourceCombo2: TVpResourceCombo; ZQuery2ResourceID: TLargeintField; ZQuery2Description: TStringField; ZQuery2Notes: TStringField; ZQuery2ImageIndex: TStringField; ZQuery2ResourceActive: TStringField; ZQuery2UserField0: TStringField; ZQuery2UserField1: TStringField; ZQuery2UserField2: TStringField; ZQuery2UserField3: TStringField; ZQuery2UserField4: TStringField; ZQuery2UserField5: TStringField; ZQuery2UserField6: TStringField; ZQuery2UserField7: TStringField; ZQuery2UserField8: TStringField; ZQuery2UserField9: TStringField; GranularityCombo: TComboBox; ZQuery4id_zamwienia: TIntegerField; ZQuery4data_zamwienia: TDateField; ZQuery4godzina_zamwienia: TTimeField; ZQuery4usuga_zamwienia: TMemoField; ZQuery4cena_zamwienia: TFloatField; ZQuery4imie_zamwienia: TStringField; ZQuery4nazwisko_zamwienia: TStringField; ZQuery4czas_wykonania_zamwienia: TMemoField; ZQuery4cenazamowienia: TIntegerField; ZQuery4events: TStringField; ZQuery4contacts: TStringField; procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form2: TForm2; implementation {$R *.dfm} procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); begin Close; end; procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject); begin VpResourceEditDialog1.AddNewResource; end; procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject); begin end; end.
×