Skocz do zawartości

GEOSOFT2016

Użytkownicy
 • Zawartość

  2
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O GEOSOFT2016

 • Ranga
  Nowy na forum
 1. GEOSOFT2016

  operacje na strumieniach

  unit glowny_f; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls; type TForm1 = class(TForm) RichEdit1: TRichEdit; Button1: TButton; Button2: TButton; Button3: TButton; OpenDialog1: TOpenDialog; Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); procedure Button3Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; mojabaza = packed record lp:string[10]; akt:string[255]; tresc:tstream; end; ustawy = file of mojabaza; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin richedit1.Clear; opendialog1.Execute; richedit1.Lines.LoadFromFile(opendialog1.FileName); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var baza:ustawy; struktura:mojabaza; strumien:tmemoryStream; begin AssignFile(baza,'c:\stream\baza.dat'); rewrite(baza); strumien:=tmemoryStream.create; struktura.lp:='1'; struktura.akt:='Ustawa o gosp'; richedit1.Lines.SaveToStream(strumien); strumien.Position:=0; struktura.tresc:=strumien; write(baza,struktura); strumien.Free; end; procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); var baza:ustawy; struktura:mojabaza; strumien:TmemoryStream; begin AssignFile(baza,'c:\stream\baza.dat'); reset(baza); strumien:=tmemoryStream.create; read(baza,struktura); edit1.Text:=struktura.lp; edit2.text:=struktura.akt; richedit1.Clear; strumien.Write(struktura.tresc,SizeOf(struktura.tresc)); strumien.Position:=0; richedit1.Lines.LoadFromStream(strumien); strumien.Free; end; end.
 2. GEOSOFT2016

  operacje na strumieniach

  Czy nógł by ktoś mi podesłąć przykładowy kod jak pobrać z richedit zaczytany dokument do stream i zapisać go w pliku typowanym o przykładowej strukturze lp:integer dokument:tstream; następnie procedurę do odczytania z pliku stram do richedita Z góry dziękuje
×