Jump to content
Sign in to follow this  
devsiok

Error 26: Type mismatch.

Recommended Posts

Piszę sobie program, który sprawdza 2 tablice, i jeśli w pierwszej tablicy znajdują się podobne znaki co w drugiej z pierwszej tablicy są wyrzucane.

Program wygląda tak:

 

program czystki;

uses crt;

 

var aa : Array[1..5] of string;

bb : Array[1..3] of string;

x,y: byte;

 

begin

clrscr;

 

x:=1;

y:=1;

 

aa[1]:='abc';

aa[2]:='acv';

aa[3]:='wkw';

aa[4]:='klq';

aa[5]:='olq';

 

bb[1]:='abc';

bb[2]:='wkw';

bb[3]:='olq';

 

for x:=1 to 5 do

repeat

if aa[x] = bb[y] then aa[x]:=0;

y:=y+1;

until y=3;

 

writeln(aa[1]);

writeln(aa[2]);

writeln(aa[3]);

writeln(aa[4]);

writeln(aa[5]);

readln;

end.

 

Mniejsza o sens programu. Kiedy go kompiluję, wyskakuje mi Error 26: Type mismatch. w pętli for a mianowicie na końcu linii if aa[x] = bb[y] then aa[x]:=0; jak usuwam ; to znak ten pojawia się na początku następnej linii. Co robię nie tak ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...