Jump to content
Sign in to follow this  
dzastinn94

Potrzebuję pomocy. Gdzie jest błąd???

Recommended Posts

Zadanie Rozmnażanie pantofelków

 

 

Był sobie pantofelek. Jak wiadomo, pantofelki rozmnażają się przez podział komórki. Aby pantofelek mógł się rozmnożyć (stworzyć drugiego pantofelka), musi minąć 1 dzień. Po jednym dniu dojrzewania, w każdym kolejnym dniu, pantofelek dzieli się i powstają z niego dwa pantofelki (jeden dojrzały, jeden niedojrzały).

Pierwszego dnia jest tylko jeden pantofelek. Drugiego dnia będzie też tylko jeden, gdyż pierwszego dnia był niedojrzały i nie mógł się rozmnożyć. Trzeciego dnia będą już istniały dwa pantofelki (jeden dojrzały i jeden niedojrzały), gdyż ten pierwszy się rozmnoży. Po czwartym dniu będą istnieć 3 pantofelki, po piątym 5, itd.

Zakładając, że pantofelki nigdy nie umierają, oblicz, ile będzie pantofelków po upłynięciu n dni.

 

Wejście

 

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita d (1 <= d <= 100), która oznacza liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z jednej liczby całkowitej n (1 <= n <= 45), oznaczającej liczbę dni, które upłynęły.

 

Wyjście

 

Na wyjściu należy dla każdego zestawu danych wypisać liczbę pantofelków po upłynięciu odpowiedniej liczby dni.

 

Przykład

 

Wejście:

4

5

6

7

8

 

Wyjście:

5

8

13

21

 

program Project1;

var d,n:longint;
function Fib(n:integer):longint;
begin
 if n=1 or n=2 then
Fib:=1
 else if n=0 then
Fib:=0
 else if n>2 then
Fib:=(Fib(n-1) + Fib(n-2));
end;

begin
 readln(d);
 begin
   	readln(n);
   	Writeln(Fib(n));
   	end;
 readln;
end.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zacznijmy od tego, że mieszasz zmienne globalne i lokalne.

Brakuje Tobie też pętli, w której bedą czytane kolejne elementy.

Jak poprawisz te 2 rzeczy i dalej nie będzie działało, to wtedy wgłebię się dalej czemu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...