Skocz do zawartości

madeleine

Użytkownicy
  • Zawartość

    1
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O madeleine

  • Ranga
    Nowy na forum
  1. Witam, mam zrobić projekt z modułem listy jednokierunkowej, w której uwzględnione będą następujące funkcje: dodawanie na początku, dodawanie na końcu, kasowanie elementu z początku, kasowanie elementu z końca, poróźnianie listy, drukowanie listy. Z tą częścią jakoś sobie poradziłam. Następnie mam zmodyfikować listę, aby na początku był zawsze pusty element. I napisać funkcję sortującą przez przewiązanie elementów oraz funkcję szukającą zadanj wartości i zwracającą wskaźnik na znaleziony element, lub NULL i wskaźnik na element poprzedni, jeśli wartosci nie ma na liście. Tutaj utknęłam. Próbowałam napisać funkcję szukającą, nie dodając pustego elementu, chyba działa dobrze, w przypadku występowania elementu, natomiast gdy nie występuje zwraca wskaźnik na pierwszą wartość z listy. Bardzo proszę o pomoc jak dodać ten pierwszy pusty element do listy, oraz jak zabrać się za sortowanie. Nie do końca rozumiem na czym ma polegać to " sortowanie przez przewiązanie elementów". #include "stdafx.h" #include <stdlib.h> #include <iostream> using namespace std; typedef struct tagListItem { double value; struct tagListItem* pNext; }ListItem; //FUNKCJE ListItem* lAddFront(double x, ListItem *Head); void lDelFront(ListItem* &Head); ListItem* lAddBack(double x, ListItem *Head); void lDelBack(ListItem* &Head); void lPrint(ListItem* &Head); void lRelese(ListItem* &Head); int lSize(ListItem* &Head); ListItem* lFind(double n, ListItem* Head); int main(int argc, char* argv[]) { ListItem* Head; Head = NULL; int n; printf("Podaj n: \n"); scanf("%d", &n); double val; for (int i = 0; i < n; i++) { val = rand(); Head = lAddFront(val, Head); } lPrint(Head); printf("\n Rozmiar tablicy: %d \n", lSize(Head)); //usowanie z przodu printf("_lDelFront_ ile elementow usunac?: \n"); scanf("%d", &n); for (int i = 0; i < n; i++) lDelFront(Head); lPrint(Head); printf("\n Rozmiar tablicy: %d \n", lSize(Head)); //dodajemy z tylu printf("_lAddBack_ ile elementow dodac?: \n"); scanf("%d", &n); for (int i = 0; i < n; i++) { val = rand(); Head = lAddBack(val, Head); } lPrint(Head); printf("\n Rozmiar tablicy: %d \n", lSize(Head)); //uswanie z tylu printf("_lDelBack_ ile elementow usunac?: \n"); scanf("%d", &n); for (int i = 0; i < n; i++) lDelBack(Head); lPrint(Head); printf("\n Rozmiar tablicy: %d \n", lSize(Head)); // Szukanie elementu double x; printf("_lFind_ podaj szukana wartosc?: \n"); scanf("%lf", &x); lFind(x, Head); //Oproznianie listy lRelese(Head); printf("Lista oprozniona - rozmiar tablicy: %d \n", lSize(Head)); return 0; } ListItem* lAddFront(double x, ListItem* Head) { ListItem* temp; temp = Head; temp = (ListItem *)malloc(sizeof(ListItem)); temp->value = x; temp->pNext = Head; Head = temp; return Head; } void lDelFront(ListItem* &Head) { ListItem* temp; temp = Head; if (temp) { Head = Head->pNext; delete temp; } else printf("Lista pusta - nie mozna usunac elementu!\n"); } ListItem* lAddBack(double x, ListItem *Head) { ListItem* temp; temp = Head; ListItem* newtemp; newtemp = (ListItem *)malloc(sizeof(ListItem)); newtemp->value = x; newtemp->pNext = NULL; if (temp) { while (temp->pNext) temp = temp->pNext; temp->pNext = newtemp; } else Head = newtemp; return Head; } void lDelBack(ListItem* &Head) { ListItem* temp; temp = Head; if (temp) { if (temp->pNext) { while (temp->pNext->pNext) temp = temp->pNext; delete temp->pNext; temp->pNext = NULL; } else { delete temp; Head = NULL; } } } ListItem* lFind(double n, ListItem* Head) { ListItem* temp; temp = Head; while (temp != NULL) { if (temp->value == n) { printf("Wartosc %lf znaleziono! \n", n); printf("zwracany temp %lf \n", temp->value); return temp; } else temp = temp->pNext; } printf("Nie znaleziono wartosci %f \n", n); printf("zwracany temp %lf \n", Head->value); return Head; } void lPrint(ListItem* &Head) { ListItem* temp; temp = Head; while (temp) { printf(" %f \t ", temp->value); temp = temp->pNext; } } void lRelese(ListItem* &Head) { ListItem* temp; while (Head) { temp = Head; Head = Head->pNext; delete temp; } } int lSize(ListItem* &Head) { int listSize = 0; ListItem* temp; temp = Head; while (temp) { listSize++; temp = temp->pNext; } return listSize; }
×